(Slovensko) Trenčín , Mierové námestie - Historických fotografií: 25